X
تبلیغات
softgostar

softgostar

آموزش AHP فازی

مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ به شرح زیر است:


گام ۱: رسم نمودار سلسله مراتبی

گام ۲: تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسات زوجی

گام ۳: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با به کارگیری اعداد فازی

اگر چند خبره وجود داشته داشته باشد، درایه های ماتریس مقایسه زوجی جامع که در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار می رود، یک عدد فازی مثلثی است که مولفه اول(l) آن حداقل نظرات، مولفه دوم (m) میانگین اعداد و عدد سوم (u) حداکثر اعداد می باشد.

گام ۴: محاسبه  برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی

مرحله ۵: محاسبه درجه بزرگی  ها نسبت به همدیگر

گام ۶: محاسبه وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسه زوجی

گام ۷: محاسبه بردار وزن نهایی

برای محاسبه بردار وزن نهایی باید بردار وزن محاسبه شده در مرحله قبل را نرمالیزه کرد.
مطالب مشابه: نرم افزار AHP فازی

منبع: سافت گستر


موضوع : AHPفازی,
برچسب ها : AHPFuzzy,نرم افزار AHP فازی,منطق فازی,طیف های فازی,fuzzy AHP,

+ نوشته شده در 1398/1/31ساعت 18:14 توسط softgostar | تعداد بازديد :0 |

انواع اعداد در AHP فازی

در روش ahp فازی در اکثر مقالات از دو نوع عدد فازی استفاده کرده اند :۱- عدد فازی مثلثی، ۲-عدد فازی ذوزنقه ای.


عدد فازی ذوزنقه ای به صورت یک عدد با ۴ درایه مطرح می شود که تابع عضویت آن ۴ تابعی است. در واقع در این تابع عضویت مقادیر بین m1 و m2 دارای درجه عضویت ۱ هستند فرض کنید فردی را ما جوان در نظر بگیریم که بین ۲۰ تا ۳۰ باشد حالا دو حد وسط را اگر ۲۲ تا ۲۸ در نظر بگیریم در این بازه صددرصد جوان هست.

ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین عدد فازی، مثلثی می باشد این عدد فازی دارای ۳ درایه می باشد که تابع عضویت آن ۳ تابعی است. این مدل عدد فازی تقریبا در همه مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مدل عدد m  دارای مقدار تابع عضویت ۱ است.مطالب مشابه: نرم افزار AHP فازی

منبع: سافت گستر

موضوع : AHPفازی,
برچسب ها : AHPFuzzy,نرم افزار AHP فازی,مقادیر مثلثی فازی,منطق فازی,fuzzy AHP,

+ نوشته شده در 1398/1/30ساعت 15:27 توسط softgostar | تعداد بازديد :0 |

AHP فازی چیست؟

فرایندهای ذهنی معمول برای حل مسائلی که در زندگی روزمره ما را یاری می کنند، ممکن است در موضوعات پیچیده که نظرات و ایده های بسیار متفاوت وجود دارد ما را گمراه کنند. آنچه ما بدان نیازمندیم شیوه پیچیده برای فکر کردن نیست. زیرا حتی تفکر ساده خود بسیار مشکل ساز است و باید چارچوبی وجود داشته باشد که ما را قادر سازد تا در خصوص مسائل پیچیده به شیوه ای ساده بیاندیشیم. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا (Analytical Hierarchy Process) چنین چارچوبی را ایجاد میکند. این فرایند به ما کمک میکند تا بتوانیم تصمیمات مناسب برای موضوعات پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم گیری اتخاذ کنیم.AHP روشی است که در آن یک وضعیت پیچیده، به بخشهای کوچکتر آن تجزیه شده ، سپس این اجزا در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد. در این روش به قضاوتهای ذهنی با توجه به اهمیت هر متغیر مقادیر عددی اختصاص داده، متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند، مشخص می شوند. به عبارت دیگر ترتیب اولویت متغیرها تعیین می شود. به این ترتیب، به کمک AHP می توان مسائل پیچیده ای که دربرگیرنده عوامل متعددند را درک نمود. به طور کلی انسانها دو رویکرد اساسی را در تجزیه و تحلیل به کار می برند که شامل رویکرد قیاسی (DeductiveApproach) و رویکرد سیستمی (Inductive Approach) است. به کارگیری هر دو رویکرد سیستمی و قیاسی در درک یک سیستم پیچیده بسیار موثر خواهد بود و ترکیب این دو رویکرد از طریق فن AHP امکان پذیر است.عدم اطمینان موجود در قضاوتهای ترجیحی، عدم اطمینان اولویت بندی آلترناتیوها را افزایش می دهد و به همان نسبت، تعیین توافق (ثبات منطقی) اولویتها را مشکل می سازد. مطالعات زیادی از جنبه های مختلف انجام شد و در نهایت منجر AHP فازی شد. AHP  فازی برای برای اجتناب از این مخاطرات عملکردی توسعه یافت تا مسایل سلسله مراتبی دارای ابهام را حل کند.

در این روش بر اساس جواب هایی که تصمیم گیرندگان به سئوالات می دهند، مقادیر مثلثی فازی، جایگزین داده های مبهم می شوند و برای یک سطح خاص سلسله مراتب، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل می شود. در رویکرد منطق فازی، برای هر مقایسه زوجی، نقطه تقاطع پیدا می شود و سپس مقدار عضویت نقطه با وزن آن برابر می شود.

بعد از تعریف معیارها، یک پرسشنامه تهیه می شود تا سطوح اهمیت این معیارها تعیین شود. برای ارزیابی سئوالات، افراد تنها متغیر توصیفی مربوطه را انتخاب میکنند، سپس گزینه های منتخب، با توجه به طیف های فازی که شامل اعداد فازی مثلثی است، تبدیل می شوند و برای انجام محاسبات و تحلیل نتایج، تعمیم داده می شوند.

مطالب مشابه: نرم افزار AHP فازی

منبع: سافت گستر

موضوع : AHPفازی,
برچسب ها : AHPFuzzy,نرم افزار AHP فازی,مقادیر مثلثی فازی,منطق فازی,fuzzy AHP,

+ نوشته شده در 1398/1/27ساعت 0:35 توسط softgostar | تعداد بازديد :2 |

عناوين مطالب پربازدید
AHP فازی چیست؟
انواع اعداد در AHP فازی
آموزش AHP فازی